Focus-U
Coaching & Consultancy

Privacyverklaring

 

Verwerking persoonsgegevens

Focus-U kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Focus-U, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Focus-U (hebt) verstrekt.

 

Focus-U kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •    jouw voor- en achternaam;
  •    jouw geslacht:
  •    jouw geboortedatum;
  •    jouw adresgegevens;
  •    jouw telefoonnummer (mobiel en/of vast);
  •    jouw emailadres(sen);
  •    jouw IP-adres;
  •    overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, persoonlijk en/of telefonisch.

 

Waarom Focus-U jouw gegevens nodig heeft

Focus-U verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te nemen als je daarom verzoekt of als de situatie erom vraagt (er moet bijvoorbeeld een afspraak verzet worden door onvoorziene omstandigheden) en/of om je schriftelijk (per e-mail of Whatsapp of vergelijkbare apps) te kunnen benaderen als je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Verder gebruiken we jouw gegevens om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en voor het verzenden van een nieuwsbrief.

 

Daarnaast kan Focus-U jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaand uit interim HR werkzaamheden en/of coaching.

 

Focus-U verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang Focus-U gegevens bewaart

Focus-U bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

 

Personalia, adresgegevens, telefoongegevens, emailadressen en overige gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard na het beëindigen van de samenwerking. Daarmee waarborgen we de continuiteit van jouw gegevens als je nog eens terugkomt bij ons, maar bewaren we jouw gegevens ook niet langer dan nodig.

 

Delen van gegevens met anderen

Focus-U verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit uitdrukkelijk nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Focus-U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Focus-U zal in alle andere gevallen vooraf jouw toestemming vragen voor het delen van gegevens met anderen.

 

Cookies

Focus-U gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de brouwer van je computer, tablet of smartphone. Focus-U gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Focus-U en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@focus-u.nl,

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Focus-U zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Focus-U neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Focus-U verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Focus-U via info@focus-u.nl. Www.focus-u.nl is een website van Focus-U.

 

Focus-U is als volgt te bereiken

 

Bedrijfsnaam                          Focus-U

Adres                                      Bemvaartstraat 43

                                               3900 Pelt (B)

 

Ondernemingsnummer          0713.609.204


BTW nummer                          BE 0713.609.204

 

Telefoon                               +32 468 311 958

                                             +31 6 813 47 047

 

Emailadres                            info@focus-u.nl

                                             info@focus-u.be